Selecteer een pagina

so vividly begeleidt en coacht groepen mensen in verandering, vernieuwing en ontwikkeling. Als teamcoach, trainer, facilitator en programmamanager helpt so vividly bij vraagstukken die gaan over cultuur, verandering, vernieuwing, vitaliteit en (team en persoonlijke) ontwikkeling. Voor meer levendigheid en werkgeluk voor iedereen!

why so vividly?

to the point

We komen direct tot de kern en werken doelgericht

 

new perspective

We verkennen nieuwe ideeën en ontwikkelen nieuwe patronen

get people in motion

We krijgen mensen in beweging en creëren verandering

explore new opportunities

We ontdekken nieuwe mogelijkheden om te groeien

energize everyone

We geven nieuwe energie, werkgeluk voor iedereen

what we do

Van energieke sessies tot avontuurlijke programma’s. Iedere vraag is uniek en daar past een uniek aanbod bij. Voor een indruk van de diensten van so vividly.

Isabelle Coppens

experience

Beleef de energie en inspiratie van so vividly, in de vorm van:
 • Experiences over werkgelukcultuur, persoonlijk leiderschap, vitaliteit,
  vernieuwing en teamsamenwerking
 • Coaching voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling
 • Events, van organisatie tot begeleiding, van dagvoorzitter tot spreker
Isabelle Coppens

expedition

Avontuurlijk programma met een begin en einddatum, so vividly verzorgt programma’s op maat:
 • Persoonlijk leiderschap
 • Teamontwikkeling voor energieke teams
 • Loopbaancoaching en kandidaatselectie begeleiding
 • Cultuurprogramma voor meer werkgeluk
 • Design Thinking en actieonderzoek voor nieuwe manieren van werken 
Isabelle Coppens

engagement

In voor- en tegenspoed. Samen, gaan we op ontdekkingsreis. so vividly bij intensieve samenwerkingen als:
 • Interim Chief Happines Officer
 • Employee experience adviseur
 • Intervisiecoach voor (management) team

about so vividly

Isabelle Coppens

Isabelle Coppens

Isabelle heeft so vividly in 2019 opgericht met als doel om levendigheid terug te brengen bij mensen in teams en organisaties. Ze helpt bij het ontwikkelen van de condities voor een optimale werkgeluk-cultuur en employee experience. Ze is inzetbaar als (team) coach, trainer en programmanager.

 Isabelle is een enthousiaste en energieke veranderkundige teamcoach die anderen beweegt om het verschil te maken. Ze heeft een flinke dosis positieve energie die ze graag inzet om verandering te veroorzaken, mensen in beweging te krijgen en het verschil te maken voor alle betrokkenen, ook voor jou!

how we work

unique approach

Elk vraag is uniek. De omgeving, de mensen en het moment is voor elke vraag anders. Wat vraagt om elke keer een unieke benadering. so vividly levert maatwerk en creëert voor iedere vraag een uniek belevings- en ervaringsgericht programma. Dit doen we door verschillende methodieken (o.a. Appreciative Inquiry, Design thinking, Employee Experience), tools (bijv. Lumina Spark, Select, Team) en ervaringen te combineren om tot de juiste interventies te komen, het vraagstuk scherp te krijgen en verandering te veroorzaken.

brings out the best in people

De mensen om wie het gaat weten precies waar het niet lekker loopt en hebben ook vaak een idee over hoe het anders kan. We geloven in het potentieel van mensen om zelf oplossingen te genereren. Door creatieve werkvormen in te zetten, halen we het beste in mensen naar boven en helpen we ze tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen.

curiously looking at things

Oprecht nieuwsgierig vragen we naar wat er speelt en hoe mensen met elkaar werken. Door perspectieven van alle betrokkenen ontdekken we waar het vastloopt en welke denk-, gedrags- en interactiepatronen er zichtbaar zijn geworden. Door onze nieuwsgierigheid in te zetten ontlokken we nieuwe kansen en ontstaan er nieuwe inzichten.  Zo veroorzaken we verandering.

together we can

Alleen samen met de opdrachtgever, medewerkers en alle andere betrokkenen kunnen we beweging veroorzaken. Door perspectieven van buiten naar binnen te brengen creëren we nieuwe inzichten. We zijn open en eerlijk, vriendelijk maar ook confronterend. Door onze positieve benadering krijgen we iedereen mee. Klaar om samen aan de slag te gaan?

recensies

Frits_Dreschler

Frits Dreschler

Directeur cluster dienstverlening Gemeente Westland

Isabelle heb ik in enkele trajecten leren kennen als een enthousiaste, creatieve en krachtige ’ontwikkelcoach’, vooral in complexe problematieken. Zij leeft zich goed en snel in een materie en toont zich oprecht betrokken. Zij bevordert diepgang in de gesprekken door de goede vragen te stellen. In groepen boort zij veel energie en positiviteit aan, mede door activerende werkvormen en haar attente begeleiding. Als opdrachtgever vind ik de samenwerking met Isabelle heel prettig omdat zij snel doorgrondt wat het doel van een project en dit resultaatgericht weet om te zetten in een enthousiasmerend programma.

Dick_de_Kruijk

Dick de Kruijk

Marketing Manager Scildon NL

Isabelle heeft voor Scildon een zeer succesvol een innovatietraject begeleid. Zij is in staat medewerkers uit diverse disciplines met elkaar te verbinden en een echt innovatieteam te smeden. Door haar betrokkenheid en enthousiasme is het team maximaal uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen. Naast de vernieuwing is de onderlinge samenwerking een belangrijke spin-off geweest. Dit draag bij aan de gewenste cultuurverandering binnen onze organisatie.

Corine_Vermeij

Corine Vermeij

Directeur FrisFacilitair

So Vividly doet haar naam absoluut eer aan. Isabelle brengt niet alleen meer kennis maar zorgt er ook voor dat er een vitaliteit en onderlinge cohesie ontstaat in het team. De juiste energie wordt binnen gebracht.

Jesca_Verbrugge

Jesca Verbrugge

Veranderkundige en HR-professional

Isabelle begeleidt en coacht vol enthousiasme (grote) groepen. Ze weet snel de essentie/kern van veranderkundige vraagstukken te raken door op een prettige wijze prikkelende vragen te stellen. Ze werkt doelgericht en doordacht. Door haar enthousiasme, frisse, positieve blik en een gezonde dosis lef weet ze verandering bij deelnemers te veroorzaken. Isabelle staat bekend om haar energie en out of the box denken welke ze ook inzet door te werken met creatieve werkvormen. Bovenal is ze een hele prettige collega om mee samen te werken!

Sylvia_van_Leeuwen

Sylvia van Leeuwen

Regisseur kerngericht werken Gemeente Hoeksche Waard

Isabelle is een goede, vlotte spreker en heeft aangetoond dat zij de deelnemers goed kan motiveren en dat zij hierbij het afgesproken eindresultaat nastreeft . Zij is doortastend, communicatief zeer vaardig en inspirerend. Het was een prettige samenwerking.

Maike_van_der_Zwart

Maike van der Zwart

Trainer en coach Bewegen aan Zee

Isabelle is op een hele prettige manier leidend in het proces. Ze stuurt vriendelijk maar daadkrachtig bij waar nodig, durft de groep tot de orde te roepen zonder ieders autonomie aan te tasten en krijgt echte heldere stappen voor elkaar in korte tijd.

© Copyright So Vividly

volg me op: